Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Om whyzo

Vi i whyzo feirer dette med å undre seg og det å være nysgjerrig. Vi brenner for at klasserom kan romme elevenes undring og nysgjerrighet. Vi elsker det som skjer når elevens kreativitet slippes løs i læringen. Lenge leve undringen og nysgjerrigheten. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel.

Samtidig er vi bevisste på at det er lærerens jobb å sikre læringen. Det er snekkeren som bygger huset, ikke verktøyet. Vi framelsker elevens nysgjerrighet og kreativitet gjennom å lage læringsopplegg som legger tilrette for dette, samtidig som det legges tilrette for refleksjon over læreprosessene. Læreren får forslag til gode læringsreiser for elevene gjennom våre opplegg. Noen ganger vil en lærer velge å bruke deler av et opplegg, andre ganger vil læreren velge å bruke hele opplegget. Vi applauderer begge deler.

Whyzo er veldig glad i spørsmål og han liker å undre seg. Da kommer han gjerne på ideer han kan utforske.

Aktive elever og delingskultur

Det at elevene er aktive er veldig annerledes enn at de er passive. Det gjør en stor forskjell at elevene er produsenter og ikke konsumenter. Det er gjennom utforskende og skapende virksomhet at eleven prosesserer et tema. Læringen skjer i eleven og gjennom den refleksjonen eleven gjør.

Når elevene produserer mer blir også læringen og læreprosessen mer synlig. Dette legger godt tilrette for videreutvikling av vurderingspraksis. Det er fantastisk bra at læringsarbeidet blir mer transparent. Da er det enklere å snakke om hva man har jobbet med, hvordan man har jobbet, hva man har lært og hva man kan jobbe videre med. Vi ser at der det utvikles god delingskultur vokser refleksjonen omkring lærerprosessene. Egenvurdering, kameratvurdering, lærers tilbake- og framovermelding har en helt naturlig plass i dette bildet.

Vår målsetting er å bidra til mer innovativ læring og undervisning.

Disse står bak Whyzo:

Eierne av Whyzo

Det er seks pedagoger som står bak Whyzo. Jan, Magnus, Steinar, Gøril, Claes og Martin.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring