Gå til innholdet
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg

Musikk

Abonnementet gir din skole fri bruksrett til alle læringsopplegg innen musikk.

2500,-
Kjøp

Læringsoppleggene i musikk tar utgangspunkt i GarageBand på iPad. Elevene komponerer, gjør lydopptak og gjør aktiviteter med samspill i ulike former. Lærerne får lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Det følger med påbegynte GarageBandprosjekter til mange av oppleggene. Lærerne deler disse med elevene.

Produkter som inngår i abonnementet

Læringsopplegg Musikk

Lage lydkomposisjon

Elevene lager lydkomposisjon og gjør seg kjent med musikkstudioet i GarageBand.
Læringsopplegg Musikk

Bli kjent med Live Loops

Elevene blir kjent med “Live Loops”, de arrangerer et bakgrunnskomp og gjør en enkel komposisjon.
Læringsopplegg Musikk

Remix

Elevene lager en remix med utgangspunkt i en ringetone.
Læringsopplegg Musikk

Komponere melodi 2

Elevene komponerer og produserer et 16-takters musikkstykke med akkorder og melodi basert på enkle musikkteoretiske prinsipper.
Læringsopplegg Musikk

Komponere melodi 1

I dette læringsopplegget komponerer elevene hver sin melodi.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2018