Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Digital dings eller papir?

Det er kanskje ikke lov å si høyt, men egentlig er jeg litt lei av diskusjonen om digital eller analog læring. Det ville vært mye mer interessant om vi stilte spørsmålet på en annen måte. Hvilke aktiviteter og hvilke læringsstrategier gir mest læring i ulike situasjoner?

Gjennom mange år i skolen og mange innføringer av PC eller iPad ser vi at snarere enn å diskutere om man skal bruke digital flate eller papir, så kan vi heller diskutere hva digitale verktøy kan gi elevene ved god bruk.

Mestring og tilpasset læring

Finnes det kun to alternativer? Enten bare papir og blyant eller bare skjerm? Jeg ser stadig flere voksne skrive på skjerm med blyant, så hvorfor forsvinner dette aspektet nesten alltid når vi snakker om elever og skjerm? Personlig elsker jeg lyden av gråblyant mot papir, men er min nostalgiske følelse nok til å si at det alltid er beste alternativ?

Fremtidens kompetanser er mer enn å kunne gjengi fakta. Elevene må trene på å utforske og skape, reflektere og være kildekritiske. Da må vi ha flere verktøy enn læreboka og blyant. Digitale flater med muligheter for å skape animasjon, legge til lyd, lage film, forklare fenomener på måter jeg bare kunne drømme om selv som elev, gjør at flere elever opplever mestring.

Med en større pedagogisk verktøykasse kan elever lære på nye måter. Hva med å starte skoledagen med et videomøte med en klasse fra et helt annet land? Eller bygge en vikingby i Minecraft sammen med medelever mens man utforsker hvordan vikingene levde? Mitt drømmeklasserom er et klasserom der elevene kan utforske med ulike verktøy og læringsstrategier, tilpasset sitt nivå og sine interesser.

Vi veit at det er vanskelig å tilpasse undervisningen til alle elever i et klasserom. Funksjoner som diktering, det å kunne få tekst lest opp, eller kunne se en video som kan stoppes når elevene selv har behov, kan være helt avgjørende hjelpemidler for mange elever. Å ha tilgang til disse hjelpemidlene i samme digitale flate og i samme programvare som medelever bruker er avgjørende for at mange elever tar de i bruk og at de blir en integrert del av læringsprosessen.

Bare fryd og gammen?

God pedagogisk bruk og hensiktsmessighet i det vi gjør er grunnsteinen i alt arbeidet i skolen. Jepp, det finnes «strøm på læreboka»-eksempler. Kort fortalt, man gjør det man ellers ville gjort på papir, bare forflyttet inn på en skjerm. Gir det noen gevinst? Neppe. Det er ikke papiret eller skjermen i seg selv som gir læring, eller læreren som står ved en tavle for den saks skyld. Det er i eleven læringa skjer, i samspillet med medelever og lærer, og gjennom gode og meningsfylte aktiviteter.

Med nye verktøy støter vi på utfordringer som må diskuteres, reflekteres over og jobbes med. Personvern, digital dømmekraft, kildekritikk – bare for å nevne noen. Det er ikke gjort over natta. Det krever gode løsninger, både lokalt og nasjonalt, og kontinuerlig arbeid på skoler, i kommuner og fylkeskommuner. Vi kan velge å ta tak i det, eller vi kan skyve det under teppet og håpe det går over. Jeg holder en knapp på det siste. En sjuåring kan kanskje skjermes fra verden en liten stund, men en femtenåring står midt i den. Vi må gi dem verktøy for å kunne mestre, feile og lære i trygge rammer, både i det digitale og det analoge liv, om vi nå kan snakke om det på den måten lenger. Sist jeg sjekket hang disse to tett sammen. Akkurat som vi forventer at det tar tid å lære matte eller et nytt språk, må vi innse at digital kompetanse tar tid å utvikle, og at det er langt mer enn å kunne redigere et Word-dokument.

Nysgjerrighet og problemløsing

Hvordan ser verden ut når årets 1.klassinger er voksne? Vi kan ane konturene av den, men akkurat hvordan den ser ut vet vi ikke. At de kommer til å trenge nysgjerrighet, problemløsningskompetanse og samarbeidsevner er jeg villig til å sette pengene mine på. Årets nye læreplaner gir oss retningen de neste årene, i Whyzo tar vi den imot med en undrende og utforskende tilnærming. Farvel Kunnskapsløftet, god dag fremtidens kompetanser og Fagfornyelsen!

Med Whyzo får du gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg som fungerer godt inn i rammene i Fagfornyelsen.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring