Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Våre læringsopplegg innen norsk

Læringsopplegg Matematikk 1-7

Det digitale økosystemet

Elevene utforsker bruken av koordinater og de beskrive koordinater i Minecraft, inn i en digital bok.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Vikingtiden

Tverrfaglig prosjekt om Vikingtiden hvor elevene også bygger Vikingtidens York i Minecraft.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Talljakt i Scratch

I dette undervisningsopplegget skal elevene kode matematiske maskiner som løser avanserte matematiske problemer.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Det kommer på tale!

I dette læringsopplegget skal elevene jobbe med å observere, reflektere over og analysere forskjeller mellom norske dialekter.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Stopp, gå og autodraw

Elevene jobber med trafikk og veiskilter. De tar bilder, bruker geometriske figurer og tegner.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Nasjonaldagen vår 17.mai

I dette læringsopplegget skal elevene beskrive og samtale om hva vi gjør når vi feirer 17.mai.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

17.mai – vi leker og lager film

I dette opplegget kan elevene gjennomføre 17. mai -leker med tilhørende matteoppgaver!
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Filter for å rense skittent vann

Vann renses ved bruk av ulike filtreringstekninger. Elevene skal designe og lage et vannfilter som de 3D-printer.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Pattedyr

I dette læringsopplegget blir elevene bedre kjent med pattedyr som lever i Norge.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Dobbel konsonant

Elevene gjennomfører ulike oppgaver der de skal lytte, skrive og gjenkjenne ord som har dobbelt konsonant.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Angry Birds

Dette læringsopplegget tar for seg begreper innenfor programmering som sekvens og feilsøking.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Mitt kjemiske kjøkken

Elevene blir bedre kjent med mange av syrene og basene som finnes i kjøkkenskapene, og ser på hvilke egenskaper stoffene har.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Krakker og bord

I dette læringsopplegget skal elevene blir introdusert for en oppgave som har flere løsninger og det er mange veier til målet.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Måneder

I dette læringsopplegget skal elevene lære seg å lese, skrive og rekkefølgen på månedene.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Internasjonalt samarbeid

Elevene retter blikket ut av landet og arbeide med Norges rolle som aktør i internasjonalt samarbeid med andre land.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Fortellingen om Lucia

Elevene blir kjent med fortellingen om Lucia. Hvorfor feirer vi Lucia? Hvem var Lucia? Hva menes med "Lussi langnatt"?
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Muntlighet

Elevene bruker ulike muntlige tekster. De analyserer og reflekterer rundt språkbruk og muntlighet.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Pepperkakemannen

Elevene blir kjent med eventyret om Pepperkakemannen, sammenligner eventyr og lager en film der de gjenforteller eventyret.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Sannhetens bakteppe!

Elevene jobber med hvordan interesser, samfunnsforhold og verdier framstilles i tekster om og med minoritetsgrupper i Norge.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Opphavsrett

Elevene lærer hva opphavsrett er. De skal gjøre undersøkelser og være aktive deltagere i egen læringsprosess.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Samer

I dette læringsopplegget skal elevene bli kjent med Norges urbefolkning, samene, og deres kultur gjennom ulike aktiviteter.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Les! Les! Les!

Læringsopplegget har fokus på å fremme leselyst og motivasjon, samt bidra til språkstimulering og språklig bevissthet.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Skulp-Tur

I dette opplegget blir elevene kjent med nærmiljøets originalkunst, elevene skal tegne en skisse og lage sin egen skulptur.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi rydder i naturen

Elevene gjør feltarbeid hvor de plukker og sorterer søppel i nærmiljøet. De lager tabeller og skriver tekst og lager bok om søppel.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Digital dømmekraft og nettvett

Elevene arbeider med ulike problemstillinger knyttet til digital dømmekraft og nettvett i dette læringsopplegget.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Kreativ med film

Elevene bruker spillet som inspirasjon til kreativ tekstproduksjon, og som “filmstudio” for å produsere digitale fortellinger.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Helt Konge!

Eleven arbeider med en sentral norsk samtidstekst - Kong Harald V's tale i Slottsparken fra september 2016.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Plantemangfold

Elevene utforsker og beskriver de ulike stadiene av frøspiring, og de ulike delene av en plante og deres funksjoner.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

The Very Hungry Caterpillar

Elevene opplever og utforsker sommerfuglens syklus. De lager animasjonsfortelling og jobber med faget engelsk.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Høsten

I dette læringsopplegget blir elevene bedre kjent med årstiden høst og de arbeider med høstblader.  
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Hvor tar pengene veien?

Elevene skal lære om privatøkonomi og få en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Talljakt

Elevene er med på talljakt. De utforsker sifrenes verdi i ulike tall og posisjonssystemet.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Oppdagelsesreisende 2

Elevene skal sammenligne oppdagelsesreisende, lage en "Fakebook" side og skrive et manus og lage animasjon.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Bildebokas magi

Elevene arbeider med bildebøker, skriver egne fortellinger, lager et fotogalleri og egne bildebøker.  
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Familier

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer rundt egne og andres forestillinger om familie, sosiale roller og kjønnsroller.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Mobilbruk til besvær

Elevene utforsker positive og negative sider ved mobilbruk.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Verdivalg

Elevene jobber med noen viktige spørsmål innenfor livsmestring: Hva er verdier? Hva er verdivalg?
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Forbruk

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som å holde budsjetter, betale regninger, og eget forbruk.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Jobb og skole

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som fritid, selvrealisering, karriere og yrkesvalg.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Folkehelse og livsmestring

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som sosiale behov, utøve selvregulering, og viktigheten av utdannelse.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Broer

Elevene skal planlegge, bygge, teste og presentere hver sin bro. Hvilken bro tåler mest? Hvorfor gjør den det?
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sommer

Elevene opplever og dokumenterer hva som skjer om sommeren gjennom å ta bilder, skrive tekst og lage film.  
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Alt er lov på YouTube…. eller?

Elevene reflekterer og drøfter rettslige og etiske sider ved YouTube. De produserer og presenterer tekst.  
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Oppdagelsesreisende

Elevene skal finne informasjon og presentere en oppdagelsesreisende. De jobber med ulike læringsstrategier.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tryllehatten

Elevene arbeider med språket. De lager trylleformler, skriver fortelling og ønsker seg ting fra en 'tryllehatt'.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  
Læringsopplegg Koding 1-7

Geometri i Scratch

Elevene arbeider med geometriske figurer. De skal tegne dem i Scratch, rotere dem og leke litt med dem.
Læringsopplegg Koding 1-7

STAR WARS

Elevene lærer enkel koding, med kommandoer, sekvenser og algoritmer. De vil møte droner som er kjente fra Star Wars.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Vi utforsker tallmønster

Elevene utforsker figurtall og tallmønster. La elevene være kreative, utforske sammenhenger og undre seg.
Læringsopplegg Koding 1-7

Run Marco

Marco eller Sophia er på en reise rundt i verden. Elevene koder dem til å bevege seg gjennom ulike vanskeligheter.
Læringsopplegg Koding 1-7

Geometri med Frost

I dette læringsopplegget skal vi kode Anna fra Frost til å lage ulike geometriske figurer.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tiervenner

Elevene blir kjent med tiervenner. De skal regne, lage film og ta bilder. Arbeidet settes sammen til en bok.  
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Steinalderen

Elevene lærer om Steinalderen og blir kjent med de ulike periodene av steinalderen.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Vann i ulike former

Elevene arbeider med hvordan vann går fra en fase til en annen og hva som kan skje hvis isbreene forsvinner.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Klimaendringer og befolkningsvekst

Elevene arbeider med bærekraftig utvikling i sammenheng med befolkningsvekst, forurensning og klimaendringer.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Er du skodd for dette?

Skostørrelse er utgangspunktet når elevene arbeider med gjennomsnitt, typetall og median i dette læringsopplegget.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Solsystemet

Elevene lærer om jorda og de ulike planetene i solsystemet vårt. De utforsker planetene bl.a. ved bruk av en AR-app.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Livet på bondegården

Elevene blir kjent med dyra og livet på bondegården. Elevens arbeider samles i en bok som utgjør elevens sluttprodukt.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Fra frø til plante

Elevene arbeider med en loggbok. De legger en tomatskive i jord, dokumenterer forråtnelsen og utviklingen fra frø til plante.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Vannressurser og bærekraft

Elevene lærer om betydningen av vann for livet på jorda, og hva dette har med bærekraftig utvikling å gjøre.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Dybdeintervju

Elevene jobber med intervjusjangeren. De planlegger, gjennomfører og presenterer et dybdeintervju.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Klokka, haren og skilpadden

Elevene leser historien om haren og skilpadden. De skriver, lager klokke og multipliserer.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Familie

Elevene arbeider med temaet familien. De lager bok med tankekart, tekst og bilder.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Jeg er et egg!

I læringsopplegget arbeider elevene med egg som tema. De leser, skriver og bygger egg-drop konstruksjoner.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Indigenous people

Elevene skal lære om samene og urfolk i ulike land i verden. De lager en presentasjon på engelsk.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Årsaker til 2.verdenskrig

Elevene arbeider med årsaker til 2.verdenskrig og betydningen av propaganda.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Reklame – effekt og påvirkning

Elevene arbeider med å forstå hva reklame er. De lager en presentasjon og en reklamefilm.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Klima og klimaendringer

Elevene ser på forskjellen mellom vær og klima. De ser på klimaendringer og FN's bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sortering

Elevene observerer, sorterer og gjør forsøk. De lager bok med tekst og bilder.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Skapelsesberetningen Adam og Eva

Elevene gjenforteller skapelsesberetningen og fortellingen om Adam og Eva, med tegninger, tekst, lyd og video.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Samisk historie, kultur og språk

Elevene fordype seg i og presentere et sentralt tema fra samisk historie og/eller kultur.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vinteren

Elevene blir kjent med årstiden vinter. De lager bok med tekst, bilder og film.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Stopp pressen!

I dette læringsopplegget jobber elevene med årsakene til utbruddet av 1. verdenskrig
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Demokratiets utvikling i Norge

Elevene undersøker og reflekterer over hvilke hendelser som formet Norge som demokrati i perioden 1814-1905.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Slukt av Snap

Elevene diskuterer med hverandre og de jobber med NRK sin tekst om Snap.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Kroppen

Elevene lærer om kroppen. De lager bok med tekst og bilder.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vennskap

Elevene jobber med temaet vennskap. De samarbeider og reflekterer.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Skattejakten

Vi jobber bl.a. med med adjektiv og ulike dialekter, og vi skriver fortelling.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Været

Elevene undersøker været og lager hver sitt værvarsel med en tverrfaglig tilnærming.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Kjente kunstnere

Elevene undersøker og samler informasjon om hver sin kunstner.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Six word story

Elevene gjør ulike tolkninger av novellen Six-Word story.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

En viking forteller

Elevene forteller om en vikings opplevelser.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Kjente forfattere

I dette læringsopplegget arbeider elevene med kjente forfattere.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Demokrati

Elevene skal forklare hva et demokrati er.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Snømann

I dette opplegget lager elevene snømenn og måler snøsmelting.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring