Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Våre læringsopplegg innen teknologi

Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Opphavsrett

Elevene lærer hva opphavsrett er. De skal gjøre undersøkelser og være aktive deltagere i egen læringsprosess.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Digital dømmekraft og nettvett

Elevene arbeider med ulike problemstillinger knyttet til digital dømmekraft og nettvett i dette læringsopplegget.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Mobilbruk til besvær

Elevene utforsker positive og negative sider ved mobilbruk.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Lego-bil med strikk

Læringsopplegget er en fortsettelse på opplegget Lego-bil. Denne gangen skal en strikk sørge for framdriften.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Legobil

Elevene bygger en bil av LEGO® etter gitte kriterier, og gjennomfører noen målinger med bilene.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Slukt av Snap

Elevene diskuterer med hverandre og de jobber med NRK sin tekst om Snap.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Bærekraftig utvikling

Elevene undersøker og reflekterer over hvordan menneskenes forbruk påvirker neste generasjoners muligheter.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Selvkjørende biler

Elevene undersøker, drøfter og reflekterer over temaet selvkjørende biler.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Lego bil

I dette tverrfaglige læringsopplegget bygger elevene en bil av LEGO®

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring