Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg

1. – 2. Trinn

Whyzo gir deg tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn.

Du finner tverrfaglige opplegg som legger til rette for undring, problemløsning og samskaping.

Tilknyttede læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Følelser

I dette undervisningsopplegget skal elevene reflektere over hva som får dem til å føle seg f.eks glad, sint, trist eller redd.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Stopp, gå og autodraw

Elevene jobber med trafikk og veiskilter. De tar bilder, bruker geometriske figurer og tegner.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Nasjonaldagen vår 17.mai

I dette læringsopplegget skal elevene beskrive og samtale om hva vi gjør når vi feirer 17.mai.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Pattedyr

I dette læringsopplegget blir elevene bedre kjent med pattedyr som lever i Norge.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Dobbel konsonant

Elevene gjennomfører ulike oppgaver der de skal lytte, skrive og gjenkjenne ord som har dobbelt konsonant.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Angry Birds

Dette læringsopplegget tar for seg begreper innenfor programmering som sekvens og feilsøking.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Måneder

I dette læringsopplegget skal elevene lære seg å lese, skrive og rekkefølgen på månedene.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Pepperkakemannen

Elevene blir kjent med eventyret om Pepperkakemannen, sammenligner eventyr og lager en film der de gjenforteller eventyret.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Samer

I dette læringsopplegget skal elevene bli kjent med Norges urbefolkning, samene, og deres kultur gjennom ulike aktiviteter.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi rydder i naturen

Elevene gjør feltarbeid hvor de plukker og sorterer søppel i nærmiljøet. De lager tabeller og skriver tekst og lager bok om søppel.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Life on the farm

Elevene arbeider med temaet bondegården. De lærer ord, skriver setninger, lager tankekart og arbeider med mengder.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Myself

Elevene øver på å presentere seg på engelsk. Det er høy muntlig aktivitet, og de stiller spørsmål og gir svar.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Høsten

I dette læringsopplegget blir elevene bedre kjent med årstiden høst og de arbeider med høstblader.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Bildebokas magi

Elevene arbeider med bildebøker, skriver egne fortellinger, lager et fotogalleri og egne bildebøker.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sommer

Elevene opplever og dokumenterer hva som skjer om sommeren gjennom å ta bilder, skrive tekst og lage film.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tryllehatten

Elevene arbeider med språket. De lager trylleformler, skriver fortelling og ønsker seg ting fra en 'tryllehatt'.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tiervenner

Elevene blir kjent med tiervenner. De skal regne, lage film og ta bilder. Arbeidet settes sammen til en bok.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Livet på bondegården

Elevene blir kjent med dyra og livet på bondegården. Elevens arbeider samles i en bok som utgjør elevens sluttprodukt.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Familie

Elevene arbeider med temaet familien. De lager bok med tankekart, tekst og bilder.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sortering

Elevene observerer, sorterer og gjør forsøk. De lager bok med tekst og bilder.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Geometriske figurer

Elevene blir kjent med geometriske figurer. De lager bok med bilder, tankekart, tegninger og film.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vinteren

Elevene blir kjent med årstiden vinter. De lager bok med tekst, bilder og film.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Kroppen

Elevene lærer om kroppen. De lager bok med tekst og bilder.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vennskap

Elevene jobber med temaet vennskap. De samarbeider og reflekterer.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Farger

Elevene jobber med farger og mønster.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring