Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Våre læringsopplegg innen samfunnsfag

Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Drømmereise

Elevene planlegger en drømmereise og utfordres på flere plan hvor de øver ulike kompetanser.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Følelser

I dette undervisningsopplegget skal elevene reflektere over hva som får dem til å føle seg f.eks glad, sint, trist eller redd.
Læringsopplegg Matematikk 1-7

Det digitale økosystemet

Elevene utforsker bruken av koordinater og de beskrive koordinater i Minecraft, inn i en digital bok.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Vikingtiden

Tverrfaglig prosjekt om Vikingtiden hvor elevene også bygger Vikingtidens York i Minecraft.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Antikken

I dette læringsopplegget utforsker elevene tidsperioden antikken og de bygger en by fra antikken i Minecraft.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Nasjonaldagen vår 17.mai

I dette læringsopplegget skal elevene beskrive og samtale om hva vi gjør når vi feirer 17.mai.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Angry Birds

Dette læringsopplegget tar for seg begreper innenfor programmering som sekvens og feilsøking.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Internasjonalt samarbeid

Elevene retter blikket ut av landet og arbeide med Norges rolle som aktør i internasjonalt samarbeid med andre land.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Sannhetens bakteppe!

Elevene jobber med hvordan interesser, samfunnsforhold og verdier framstilles i tekster om og med minoritetsgrupper i Norge.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Opphavsrett

Elevene lærer hva opphavsrett er. De skal gjøre undersøkelser og være aktive deltagere i egen læringsprosess.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Samer

I dette læringsopplegget skal elevene bli kjent med Norges urbefolkning, samene, og deres kultur gjennom ulike aktiviteter.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Hvilken målestokk bruker du?

Elevene reflekterer over idealer i sosiale medier og påvirkning av selvbildet. De lager ordsky, leser blogg og regner med målestokk.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Digital dømmekraft og nettvett

Elevene arbeider med ulike problemstillinger knyttet til digital dømmekraft og nettvett i dette læringsopplegget.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Kreativ med film

Elevene bruker spillet som inspirasjon til kreativ tekstproduksjon, og som “filmstudio” for å produsere digitale fortellinger.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Religion som kilde til konflikt og fred

Elevene undersøker og drøfter religioners rolle i både konflikt og fred.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Hvor tar pengene veien?

Elevene skal lære om privatøkonomi og få en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Oppdagelsesreisende 2

Elevene skal sammenligne oppdagelsesreisende, lage en "Fakebook" side og skrive et manus og lage animasjon.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Familier

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer rundt egne og andres forestillinger om familie, sosiale roller og kjønnsroller.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Mobilbruk til besvær

Elevene utforsker positive og negative sider ved mobilbruk.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Verdivalg

Elevene jobber med noen viktige spørsmål innenfor livsmestring: Hva er verdier? Hva er verdivalg?
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Forbruk

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som å holde budsjetter, betale regninger, og eget forbruk.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Jobb og skole

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som fritid, selvrealisering, karriere og yrkesvalg.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Folkehelse og livsmestring

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som sosiale behov, utøve selvregulering, og viktigheten av utdannelse.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Gjenbruk

Elevene gjør undersøkelser om gjenbruk, lærer om avfallshierarkiet, diskuterer resirkulering og miljøvennlighet.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

A Whisper From the Past

Elevene velge ut, lese og lære om en bestemt hendelse/person i amerikansk historie. De skal skrive en kreativ tekst.  
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Alt er lov på YouTube…. eller?

Elevene reflekterer og drøfter rettslige og etiske sider ved YouTube. De produserer og presenterer tekst.  
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Oppdagelsesreisende

Elevene skal finne informasjon og presentere en oppdagelsesreisende. De jobber med ulike læringsstrategier.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Bærekraft: mat & matproduksjon

I dette læringsopplegget skal elevene utforske sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, matforbruk og matproduksjon.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Steinalderen

Elevene lærer om Steinalderen og blir kjent med de ulike periodene av steinalderen.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Den franske revolusjon

Elevene lærer om årsakene til den franske revolusjonen, og hvor viktig den har vært for å forme moderne demokratier.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Geometri og geografi

Elevene gjenkjenner og beskriver geometriske figurer i kjente landemerker og arkitektoniske bygg både nasjonalt og internasjonalt.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Vannressurser og bærekraft

Elevene lærer om betydningen av vann for livet på jorda, og hva dette har med bærekraftig utvikling å gjøre.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Sannsynlighet

Elevene arbeider med sannsynlighet. De spiller bingo, lager matriser og beregner.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Familie

Elevene arbeider med temaet familien. De lager bok med tankekart, tekst og bilder.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Indigenous people

Elevene skal lære om samene og urfolk i ulike land i verden. De lager en presentasjon på engelsk.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Årsaker til 2.verdenskrig

Elevene arbeider med årsaker til 2.verdenskrig og betydningen av propaganda.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Samisk historie, kultur og språk

Elevene fordype seg i og presentere et sentralt tema fra samisk historie og/eller kultur.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

The Golden Ticket Award

Elevene "deltar" i en konkurranse hvor de lager en reiseplan med reisemål, innhold og kostnadsberegning.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Maktfordelingsprinsippet

I dette læringsopplegget bearbeides forståelse og refleksjon omkring maktfordelingsprinsippet.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Hvor i verden?

Elevene arbeider med å plassere verdensdeler og verdenshav på kart.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Cultural diversity

Elevene reflekterer over typiske kulturforskjeller mellom Norge og et engelskspråklig land.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Rettsstaten og straff

Elevene jobber med praktiske aktiviteter og bygger forståelse for hva en rettsstat er.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Stopp pressen!

I dette læringsopplegget jobber elevene med årsakene til utbruddet av 1. verdenskrig
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Demokratiets utvikling i Norge

Elevene undersøker og reflekterer over hvilke hendelser som formet Norge som demokrati i perioden 1814-1905.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Bærekraftig utvikling

Elevene undersøker og reflekterer over hvordan menneskenes forbruk påvirker neste generasjoners muligheter.
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vennskap

Elevene jobber med temaet vennskap. De samarbeider og reflekterer.
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Geometri i flagg

Elevene leter etter og beskriver geometriske figurer i flagg.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Kjente kunstnere

Elevene undersøker og samler informasjon om hver sin kunstner.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Selvkjørende biler

Elevene undersøker, drøfter og reflekterer over temaet selvkjørende biler.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

En viking forteller

Elevene forteller om en vikings opplevelser.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Demokrati

Elevene skal forklare hva et demokrati er.
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Brøk i flagg

I dette opplegget jobber vi med brøk og flagg.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring