Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg

8. – 10. Trinn

Whyzo gir deg tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn.

Du finner tverrfaglige opplegg som legger til rette for undring, problemløsning og samskaping.

Tilknyttede læringsopplegg

Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Drømmereise

Elevene planlegger en drømmereise og utfordres på flere plan hvor de øver ulike kompetanser.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Kunst i Scratch – del 2

I dette opplegget skal elevene arbeide videre med å lage digital kunst som blant annet er repetert, rotert og speilet.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Kunst i Scratch – del 1

I dette opplegget skal elevene lage digital kunst som blant annet er repetert, rotert og speilet.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Tallmønstre i Scratch

Elevene skal i dette opplegget innom trekanttall, kvadrattall og Fibonaccis tallrekke.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Talljakt i Scratch

I dette undervisningsopplegget skal elevene kode matematiske maskiner som løser avanserte matematiske problemer.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Snøkrystaller

I dette læringsopplegget ser elevene på hvorfor snøkrystaller alltid er sekskantet. De designer og 3D printer snøkrystaller.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Mitt kjemiske kjøkken

Elevene blir bedre kjent med mange av syrene og basene som finnes i kjøkkenskapene, og ser på hvilke egenskaper stoffene har.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Muntlighet

Elevene bruker ulike muntlige tekster. De analyserer og reflekterer rundt språkbruk og muntlighet.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Sannhetens bakteppe!

Elevene jobber med hvordan interesser, samfunnsforhold og verdier framstilles i tekster om og med minoritetsgrupper i Norge.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Les! Les! Les!

Læringsopplegget har fokus på å fremme leselyst og motivasjon, samt bidra til språkstimulering og språklig bevissthet.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Hvilken målestokk bruker du?

Elevene reflekterer over idealer i sosiale medier og påvirkning av selvbildet. De lager ordsky, leser blogg og regner med målestokk.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Helt Konge!

Eleven arbeider med en sentral norsk samtidstekst - Kong Harald V's tale i Slottsparken fra september 2016.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Religion som kilde til konflikt og fred

Elevene undersøker og drøfter religioners rolle i både konflikt og fred.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Mobilbruk til besvær

Elevene utforsker positive og negative sider ved mobilbruk.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Verdivalg

Elevene jobber med noen viktige spørsmål innenfor livsmestring: Hva er verdier? Hva er verdivalg?
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

A Whisper From the Past

Elevene velge ut, lese og lære om en bestemt hendelse/person i amerikansk historie. De skal skrive en kreativ tekst.  
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Alt er lov på YouTube…. eller?

Elevene reflekterer og drøfter rettslige og etiske sider ved YouTube. De produserer og presenterer tekst.  
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Bærekraft: mat & matproduksjon

I dette læringsopplegget skal elevene utforske sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, matforbruk og matproduksjon.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Klimaendringer og befolkningsvekst

Elevene arbeider med bærekraftig utvikling i sammenheng med befolkningsvekst, forurensning og klimaendringer.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Den franske revolusjon

Elevene lærer om årsakene til den franske revolusjonen, og hvor viktig den har vært for å forme moderne demokratier.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Vannressurser og bærekraft

Elevene lærer om betydningen av vann for livet på jorda, og hva dette har med bærekraftig utvikling å gjøre.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Dybdeintervju

Elevene jobber med intervjusjangeren. De planlegger, gjennomfører og presenterer et dybdeintervju.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Årsaker til 2.verdenskrig

Elevene arbeider med årsaker til 2.verdenskrig og betydningen av propaganda.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Reklame – effekt og påvirkning

Elevene arbeider med å forstå hva reklame er. De lager en presentasjon og en reklamefilm.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Samisk historie, kultur og språk

Elevene fordype seg i og presentere et sentralt tema fra samisk historie og/eller kultur.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

The Golden Ticket Award

Elevene "deltar" i en konkurranse hvor de lager en reiseplan med reisemål, innhold og kostnadsberegning.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Cultural diversity

Elevene reflekterer over typiske kulturforskjeller mellom Norge og et engelskspråklig land.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Rettsstaten og straff

Elevene jobber med praktiske aktiviteter og bygger forståelse for hva en rettsstat er.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Stopp pressen!

I dette læringsopplegget jobber elevene med årsakene til utbruddet av 1. verdenskrig
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Demokratiets utvikling i Norge

Elevene undersøker og reflekterer over hvilke hendelser som formet Norge som demokrati i perioden 1814-1905.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Slukt av Snap

Elevene diskuterer med hverandre og de jobber med NRK sin tekst om Snap.
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Bærekraftig utvikling

Elevene undersøker og reflekterer over hvordan menneskenes forbruk påvirker neste generasjoners muligheter.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring