Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Et læremiddel for tverrfaglig undervisningsplanlegging

Fagfornyelsen 2020 og ny læreplan banker på døren. Et av de nye viktige prinsippene er at skolene skal levere temabasert læring gjennom tre tverrfaglige temaer. Vi har ressursene du trenger for temaene livsmestring, demokrati og bærekraftig utvikling.

Bak Whyzo står firmaet Kreasjon AS, et opplæringsfirma eiet og drevet av pedagoger. Vi fremmer Temabasert læring og de fleste av våre opplegg er tverrfaglige. Vi er faglærere som samarbeider om fagdidaktikk og tverrfaglighet. Du finner også fagsamlinger hvor det er mer fokus på enkeltfag. (Se ordsky nederst på siden).

Forskeren  Blikstad-Balas sier at ufordringen i klasseromspraksis er at forskerne «finner altfor få situasjoner der lærere gir reell opplæring i nyttige digitale arbeidsmåter i fagene eller situasjoner der de digitale verktøyene brukes til å redesigne undervisningen slik at det digitale potensialet utnyttes».Blikstad-Balas og Simen Spurkland

På Whyzo finner du mer enn 140 originale læringsopplegg for 1-10. trinn. Lærerne får gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Besøk gjerne samlingene på Whyzo innenfor temaene livsmestring, demokrati og bærekraftig utvikling.

Whyzo gir din skole temabasert læring hvor elevens undring og nysgjerrighet er i sentrum.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring