Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Fagfornyelsen og tverrfaglige temaer

Ny læreplan høsten 2020 setter fokus på tre tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Med Whyzo får du tilgang til 150 undervisningsopplegg som sklir rett inn i Fagfornyelsen.

Udir kan fortelle at de tre tverrfaglige temaene

tar utgangspunkt i «aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt». (udir.no) Elevene skal utvikle kompetanse innenfor disse temaene ved å samarbeide om løsninger, i ulike fag og lære om årsakssammenhenger.

Gratis tverrfaglige opplegg

Med Whyzo får du tilgang til 150 gratis læringsopplegg for 1. -10. trinn.

For enkelt å finne frem til det som er aktuelt for deg kan du sortere på

Elevene er aktive produsenter i alle læringsoppleggene. Aktivitetene tilrettelegger for en god dose skaping, undring og kreativitet. Du finner variert bruk av læringsstrategier og en rekke temaer å velge mellom som inngangsport til Fagfornyelsen.

Alle læringsopplegg kan brukes i sin helhet i klasserommene. Du kan også velge enkeltdeler av oppleggene, eller bruke som inspirasjon til egne opplegg om temaer som ligner. Et opplegg for 3.-4. trinn kan du tilpasse med enkle grep både for yngre og eldre elever.

Oppleggene er fiks ferdige med kompetansemål, kriterier, aktiviteter og vurdering for læring.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring