Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn

Hvor foregår læringen?

Læringen foregår i eleven og Whyzo er et praksisstøttende læremiddel som støtter oppunder dette. Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Elevenes nysgjerrighet settes i sentrum slik at de kan skape, utforske og være mer kreative. Elevene må være aktive i sin læring i et fellesskap hvor læringen synliggjøres og deles. Bak Whyzo står firmaet Kreasjon AS, et opplæringsfirma eiet og drevet av pedagoger. Vi fremmer Temabasert læring og de fleste av våre opplegg er tverrfaglige. Vi er faglærere som samarbeider om fagdidaktikk og tverrfaglighet.

Grunnleggende for alle læringsopplegg på Whyzo er å beskrive:

Hva skal elevene lære?
Vanskelighetsgrad og tidsbruk
Hvilke grunnleggende ferdigheter øves?

Fagkunnskap

Kompetanser

Vurdering

Det er nå litt over 60 skoler som abonnerer på Whyzo. Vi har dessverre ikke kapasitet til å selge enkeltvise læringsopplegg.

Whyzo gir din skole temabasert læring hvor elevens undring og nysgjerrighet er i sentrum.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring