Gå til innholdet
Meny & søk
Logg inn

Superabonnement

Whyzo rommer allerede over 140 læringsopplegg og det legges ut nye kontinuerlig. Lærerne får gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Elevenes nysgjerrighet er i sentrum slik at de kan skape, utforske og være kreative. Dersom du velger superabonnement får din skole tilgang til alle abonnementene.

Whyzo bygger samlinger med temabaserte læringsopplegg beskrevet i ny generell del for læreplanen. (Se ordsky nederst på portalen). Les gjerne mer om de temabaserte samlingene på Whyzo.

Whyzo er plattformuavhengig. Du finner mest for iPad på 1-2. trinn, mens 3-10. trinn er tilpasset både PC og iPad.

 

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2018