Gå til innholdet
Meny & søk
Logg inn
Handlekurv

Temabasert læring kommer

Fagfornyelsen 2020 og ny læreplan banker på døren. Den nye overordnede delen av læreplanen ble fastsatt den 1. september 2017 og her kan vi lese om hvilke verdier og hva slags prinsipper som gjelder for læring og skolens praksis framover. Skolen skal bidra innenfor bl.a. menneskeverd, kritisk tenkning, skaperglede og utforskertrang, respekt for naturen, demokrati og medvirkning. Disse verdiene tas inn i prinsipper for læring, utvikling og danning.

Et av de nye viktige prinsippene er derfor at skolene skal levere temabasert læring gjennom tre tverrfaglige temaer. Disse temaene er:

I Kreasjon har vi brukt vinter og vår til å klargjøre samlinger med læringsopplegg innenfor disse tre temaene. Vi har samlet disse på Whyzo, et nytt praksisstøttende læremiddel. Vi har klargjort samlinger med læringsopplegg for de tre tverrfaglige temaene. Du finner til enhver tid lenker til disse samlingene nederst på nettsiden.

 

 

Folkehelse og livsmestring

Se samlingen vår innenfor folkehelse og livsmestring.

I dette spesifikke opplegget, «Mobilbruk til besvær», undersøker elevene ulike sider ved mobilbruk. Dette er et av mange læringsopplegg i samlingen.

Læringsoppleggene inneholder utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner.

 

Bærekraftig utvikling

Se samlingen vår innenfor bærekraftig utvikling.

I dette opplegget undersøker elevene hvordan vann går fra en fase til en annen, og hva som kan skje hvis isbreene forsvinner.

Bærekraftig utvikling er et av de tre tverrfaglige temaene alle skoler skal jobbe med i ny læreplan.

 

 

Demokrati og medborgerskap

Se samlingen vår innenfor demokrati.

Hvordan er det å leve i et land som ikke har demokrati? Hvilke forskjeller finner vi? Dette opplegget gjennomføres over noen dager i ulike læringsaktiviteter.

Demokrati er et av de tre tverrfaglige temaene som allerede ligger inne i ny generell del av læreplanverket.

 


Det er nå 50 skoler som bruker Whyzo og interessen er høy. Dersom du ønsker prøve ut Whyzo læringsopplegg finner du prøveabonnement her.

 

 

 

 

 

 

Jan Gamre

Artikkelforfatter er Cand Philol fra UiO og har jobbet i 6 år på fulltid i digitaliseringsprosjekter gjennom Rikt AS og Kreasjon AS som medgrunder, prosjektleder og veileder. I skolen har han jobbet som musikk- og KRLE lærer. Nå har han startet whyzo.no for å bidra med undervisningsdesign og praksisstøttende læremidler.

 

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2018