Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

A Whisper From the Past

Elevene velge ut, lese og lære om en bestemt hendelse/person i amerikansk historie. De skal skrive en kreativ tekst.  

I dette læringsopplegget skal elevene velge ut, lese og lære om en bestemt hendelse/ person i amerikansk historie. Fagkunnskapen de opparbeider seg skal de bruke til å "reise tilbake i tid" og skrive en kreativ tekst om hendelsen. Elevene skal velge ut og bruke troverdige kilder, og oppgi disse på en etterprøvbar måte, men får ellers stor frihet til å bruke fantasien. På den måten må elevene internalisere fagstoffet, for å kunne bruke det kreativt. Underveis i skriveprosessen skal elevene få og gi tilbakemeldinger på egne og andres tekster, samt bruke tilbake- og framovermelding fra lærer. Skriveprosessen står sentralt, sammen med vurdering for læring. Elevenes sluttprodukter skal publiseres i et digitalt format, for eksempel en blogg eller nettavis.
Læringsmål:
  • Jeg kan skrive og publisere en kreativ tekst om en hendelse i amerikansk historie.
  • Jeg kan hjelpe og veilede klassekamerater underveis og få innsikt i hvordan min egen tekst kan forbedres.
Vanskelighetsgrad: 
  • Opplegget passer for alle, og kan lett tilpasses enkeltelevers behov. Det er en fordel om man har jobbet med temaet "amerikansk historie" på forhånd.
  • Opplegget kan naturligvis også begrenses av lærer til å handle om en bestemt hendelse, men der elevene selv får velge hva de vil fordype seg i, innenfor denne hendelsen.
  • Det er en forutsetning for tidsrammen at noe av arbeidet gjøres som hjemmearbeid.
Tidsbruk: 
  • 8-10 timer + noe hjemmearbeid.
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale   Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg Koding 1-7

Koding 1-7

Problemløsning med koding og programmering.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring