Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Alt er lov på YouTube…. eller?

Elevene reflekterer og drøfter rettslige og etiske sider ved YouTube. De produserer og presenterer tekst.  

Youtube er et viktigere medium for unge mennesker i dag, enn andre redaksjonelle og tradisjonelle medier. Det er en plattform der alle kan publisere – og det har mange fordeler – men hva når youtubere sender ut hat og trakasserer? Hvilke kommersielle krefter ligger bak en tilsynelatende uskyldig video om lip gloss? Man altså stille seg spørsmålet: Er alt lov på Youtube...? Målet med opplegget er å øke elevers bevissthet rundt sosiale medier.
Læringsmål:
  • Jeg kan få kunnskap om, reflektere omkring og drøfte rettslige og etiske sider ved YouTube som sosialt medium, både i samfunnet og for meg som person.
  • Jeg kan produsere og presentere tekster basert på dette temaet.
Vanskelighetsgrad: 
  • Opplegget passer for alle, men innholdet må tilpasses elevenes alder og modningsnivå.
  • Oppgavene i opplegget er i utgangspunktet rettet mot de eldste på u.trinnet. For å sikre mest mulig elevmedvirkning og - aktivitet, er det i utgangspunktet lagt opp til en god del valgfrihet når det gjelder innhold og form på tekstene som produseres. Utarbeid gjerne kriterier for de ulike oppgavene og teksttypene i samarbeid med elevene.
Tidsbruk: 
  • 8 - 10 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige   Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tiervenner

Elevene blir kjent med tiervenner. De skal regne, lage film og ta bilder. Arbeidet settes sammen til en bok.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vinteren

Elevene blir kjent med årstiden vinter. De lager bok med tekst, bilder og film.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vennskap

Elevene jobber med temaet vennskap. De samarbeider og reflekterer.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring