Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Musikk

Bli kjent med Live Loops

Elevene blir kjent med “Live Loops”, de arrangerer et bakgrunnskomp og gjør en enkel komposisjon.

I denne oppgaven skal vi bli kjent med “Live Loops”. Elevene arrangerer et enkelt bakgrunnskomp bestående av bass, keyboard og trommer. Elevene gjør lydopptak og lager en komposisjon som består av flere deler.
Læringsmål:
  • Eleven skal kunne lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene.
  • Eleven skal kunne komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy
Vanskelighetsgrad: 
Middels:
  • Oppgaven kan økes i kompleksitet ved at man introduserer flere instrumenter, akkorder eller flere deler
  • En normal låt består av intro, vers, refreng og bridge
  • Et tips til oppgave er å finne tempo og herme etter formen i en sang eleven har et forhold til, for deretter å bruke det som utgangspunkt for videre komponering
Nødvendig utstyr:
  • Siste versjon av GarageBand
  • iPad til hver elev
  • Ørepropper/hodetelefoner til hver elev
Tidsbruk: 90 minutter
Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF og hvordan du laster ned GarageBandprosjektet. (Å kopiere .band filen krever iOS 12)

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Kroppen

Elevene lærer om kroppen. De lager bok med tekst og bilder.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring