Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Broer

Elevene skal planlegge, bygge, teste og presentere hver sin bro. Hvilken bro tåler mest? Hvorfor gjør den det?

I denne oppgaven skal elevene arbeide med et ingeniørprosjekt. De skal planlegge, bygge, teste og presentere hver sin bro. Elevene kan selv velge hvilken brotype de vil bygge - hvilken bro tåler mest? Og hvorfor?
 
Læringsmål:
  • Jeg kan observere og beskrive likheter og forskjeller i ulike konstruksjoner.
  • Jeg kan lage en arbeidstegning av en konstruksjon med forklarende tekst.
  • Jeg kan beregne materialbruk og bygge en konstruksjon etter arbeidstegningen.
  • Jeg kan vurdere byggeprosessen og det ferdige resultatet skriftlig med illustrasjoner.
Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget passer for alle.
Utstyr: Sugerør, tape, aviser/ukeblader, blyanter/grillpinner/fyrstikker/blomsterpinner, hyssing, hullemaskin, splittbinders. Tidsbruk: 10 - 12 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige  
 

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Geometriske figurer

Elevene blir kjent med geometriske figurer. De lager bok med bilder, tankekart, tegninger og film.

Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Snømann

I dette opplegget lager elevene snømenn og måler snøsmelting.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring