Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Koding 1-7

Geometri i Scratch

Elevene arbeider med geometriske figurer. De skal tegne dem i Scratch, rotere dem og leke litt med dem.

I dette læringsopplegget skal vi arbeide med geometriske figurer. Vi skal tegne dem i Scratch, rotere dem og leke litt med dem. Vi skal lage en rekke stilige bilder. Opplegget krever at elevene har arbeidet litt med programmering tidligere, og da gjerne Scratch. Kan gjerne gjennomføres som oppfølging på opplegget Geometri med Frost. Fungerer kanskje best om elevene sitter to og to.
Læringsmål:
  • Jeg kan beskrive de geometriske egenskapene til en rekke 2-dimensjonale figurer.
  • Jeg har laget en oversikt over de geometriske figurene og egenskapene til hver enkelt figur.
  • Jeg kan kode en figur til å tegne de geometriske figurene.
  • Jeg kan foreta forskyvning og rotasjon av geometriske figurer til bruk i mønstre.
  • Jeg kan foreta logiske overslag knyttet til vinkler, forskyvning og rotasjon.
  • Jeg har lært nye ord og begreper knyttet til koding, og brukt dem sammen med læringspartner for å løse oppgaver.
  • Jeg har skrevet en tekst hvor jeg reflekterer over det jeg har lært.
Vanskelighetsgrad: 5. - 7.trinn Passer for de som kan litt Scratch fra før.
Tidsbruk: 2-3 timer
Grunnleggende ferdigheter: regning, lesing, muntlig, digitale, skriftlige Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg Koding 1-7

Koding 1-7

Problemløsning med koding og programmering.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring