Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Koding 1-7

Enkel matematikk i Scratch

Elevene arbeide med hvordan de kan foreta enkle aritmetiske beregninger i Scratch. De er innom de fire regneartene.

I dette læringssopplegget skal vi arbeide med hvordan vi kan foreta enkle aritmetiske beregninger i Scratch. Vi skal innom de fire regneartene og bruke operatorene for å finne svarene på både enkle og kompliserte regnestykker. Vi skal også bruke løkker for å finne ut av multiplikasjonstabellen. Opplegget kan kjøres som en innledning til Talljakt i Scratch og Tallmønstre i Scratch.
Læringsmål:
  • Jeg kan lage og bruke digitale verktøy i beregninger.
  • Jeg kan bryte aritmetiske regnemåter ned i mindre sekvenser.
  • Jeg kan bryte større oppgaver ned i mindre, håndterbare oppgaver.
  • Jeg kan sette kommandoer inn i sekvenser.
  • Jeg kan bruke løkker, variabler og operatorer sammen for å løse oppgaven.
Vanskelighetsgrad: 5. - 7.trinn Bør ha grunnleggende ferdigheter i Scratch.
Tidsbruk: 2 timer
Grunnleggende ferdigheter: regning, lesing, muntlig, digitale, skriftlige Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.

Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Skaperverksted og spill

Samskaping med skaperverksted og spill.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sommer

Elevene opplever og dokumenterer hva som skjer om sommeren gjennom å ta bilder, skrive tekst og lage film.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring