Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Familie

Elevene arbeider med temaet familien. De lager bok med tankekart, tekst og bilder.

Familien er den viktigste arenaen for trygghet, kjærlighet, omsorg, tilhørighet og personlig og sosial utvikling. I dette opplegget arbeider elevene med temaet familien. Opplegget gjennomføres over en uke i ulike læringsaktiviteter. Elevenes arbeider samles i en bok som blir elevens sluttprodukt. Temaet arbeides med i forkant i klasserommet, med muntlige aktiviteter og aktivering av forkunnskaper.
Læringsmål:
  • Jeg kan fortelle om og presentere min familie.
Vanskelighetsgrad:
  • Elevene bør på forhånd ha ordentlige bilder av sine familiemedlemmer. Dette kan være en fin lekse i forkant av temaarbeidet.
  • Elevene bør kjenne til begreper som familie, foreldre, besteforeldre, søsken, søskenbarn og andre.
Tidsbruk: 7-8 timer   Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige  
 
Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Farger

Elevene jobber med farger og mønster.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sommer

Elevene opplever og dokumenterer hva som skjer om sommeren gjennom å ta bilder, skrive tekst og lage film.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring