Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Filter for å rense skittent vann

Vann renses ved bruk av ulike filtreringstekninger. Elevene skal designe og lage et vannfilter som de 3D-printer.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

Mange steder i verden er vannet skitten og lite fristende å drikke, men det er mulig å rense vannet ved bruk av ulike filtreringstekninger. I dette tverrfaglig opplegget skal vi designe og lage et vannfilter bestående av blant annet 3D-printet filter.

Læringsmål:
  • Jeg forstår hvorfor det er viktig å rense vann.

  • Jeg forstår hvilken betydning vann har for kroppen vår.

  • Jeg kan forklare hvilke materiell og renseutstyr som trengs for å rense vann.

  • Jeg kan designe og bygge en prototype for vannrensing.

  • Jeg kan designe og printe et vannfilter.

Forkunnskaper: Kunne de grunnleggende funksjonene i 3D design program, f.eks Tinkercad. Tidsbruk uten print: 3 - 5 timer  

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tryllehatten

Elevene arbeider med språket. De lager trylleformler, skriver fortelling og ønsker seg ting fra en 'tryllehatt'.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Høsten

I dette læringsopplegget blir elevene bedre kjent med årstiden høst og de arbeider med høstblader.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring