Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Geometri med Sphero

I dette læringsopplegget skal vi bruke Sphero roboter til å kjøre ulike geometriske figurer.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

I dette opplegget skal vi bruke Sphero roboter til å kjøre ulike geometriske figurer. Her er det viktig å både kode Sphero til å kjøre rett, og samtidig forstå hvilke verdier du skal bruke for å kjøre riktig. Elevene skal videre utforske sammenhengen mellom antall grader i vinkler, antall vinkler og antall sider i geometriske figurer. Vi skal lære om indre og ytre vinkler, nabovinkler og hvordan disse henger sammen i polygoner.

Læringsmål:
  • Kunne forklare hva nabovinkler er og hvordan en regner med dem.

  • Kunne forklare sammenhengen mellom indre og ytre vinkler i en figur.

  • Kunne forklare sammenhengen mellom vinkler og antall sider i en figur.

  • Kunne kode en Sphero til å bevege seg som i en regulær mangekant.

Forkunnskaper: Kunne kode en Sphero robot (sprk+ eller BOLT) til å kjøre geometriske figurer
Tidsbruk: 2 - 3 timer
Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Farger

Elevene jobber med farger og mønster.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring