Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Geometri og geografi

Elevene gjenkjenner og beskriver geometriske figurer i kjente landemerker og arkitektoniske bygg både nasjonalt og internasjonalt.

I dette opplegget skal elevene finne kjente landemerker og arkitektoniske bygg både nasjonalt og internasjonalt. Elevene skal deretter gjenkjenne og beskrive geometriske figurer og prinsipper som de finner i disse landemerkene og byggene. Elevene skal samarbeide i grupper og produsere en iMovie som presenterer funnene.
Læringsmål:
  • Jeg kan plassere valgte land på kart.
  • Jeg kan fortelle kort om landets beliggenhet, flagg, geografiske egenskaper o.l.
  • Jeg kan kjenne igjen og beskrive to- og tredimensjonale geometriske former som presenteres på landemerkene.
  • Jeg kan kjenne igjen og beskrive geometriske prinspipper som symmertri, speiling, rotasjon og parallellforskyvning som presenteres på landemerkene.
Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget passer for alle.
  • Velg ut land eller verdensdeler for å begrense omfanget.
Tidsbruk: 3-4 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, regning, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring