Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Jobb og skole

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som fritid, selvrealisering, karriere og yrkesvalg.

I dette opplegget brukes spillet som en simulering for å gi elevene mulighet til å reflektere rundt jobb og arbeidsliv, hvilke roller dette spiller både i samfunnet og i enkeltmenneskers liv, og hvilke muligheter og utfordringer jobb og karriere byr på. Opplegget inkluderer ulike aktiviteter som læreren kan velge mellom - man må ikke inkludere alle om man føler man ikke har tid, eller om det ikke er relevant.
Læringsmål:
  • Jeg vet at arbeid er viktig både for enkeltmennesket og for samfunnet
  • Jeg vet at det kan være vanskelig å balansere fritid med jobb/skole
  • Jeg vet at ulike yrker krever utdanning av ulik lengde og omfang.
  • Jeg vet at ikke alle mennesker kan jobbe, selv om de har lyst, og at det er viktig å ta vare på dem
  • Jeg vet at arbeid er en måte å dekke grunnleggende behov som mat og tak over hodet, men også andre behov som underholdning, selvrealisering og livsambisjoner
Vanskelighetsgrad/forutsetninger:
  • Dette opplegget forutsetter at man allerede har gjennomført Opplegg 1 “Familie”. Alternativt må man beregne 60-90 minutter ytterligere tid for at elevene skal få satt seg inn i grunnleggende spillmekanikker i The Sims 4.
Utstyr: Datamaskiner med The Sims 4 installert (1 utgave av spillet per 2-3 elever som skal bruke det samtidig). Tidsbruk: 3-10 klokketimer, avhengig av hvilke aktiviteter læreren velger å inkludere.
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige  
 

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Farger

Elevene jobber med farger og mønster.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring