Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Kjente kunstnere

Elevene undersøker og samler informasjon om hver sin kunstner.

Dette opplegget gjennomføres over en til to uker i ulike læringsaktiviteter. Elevenes arbeider samles i en bok som blir elevens sluttprodukt.
Læringsmål:
  • Jeg kan finne informasjon og presentere en kjent kunstner
  • Jeg kan lage en bok som presenterer kunstnerens liv og verker
  • Jeg kan holde en presentasjon om en kjent kunstner
Vanskelighetsgrad: Elevene bør kjenne til ulike kjente kunstnere og deres verker. De bør kjenne ulike begreper som kunstner, verker og biografi. De bør også kjenne til hvordan de lager en iMovie og gjør bilderedigering. Tidsbruk: 10 timer
Grunnleggende ferdigheter: Lesing, Skriving, Muntlig, Digitale

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sommer

Elevene opplever og dokumenterer hva som skjer om sommeren gjennom å ta bilder, skrive tekst og lage film.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Livet på bondegården

Elevene blir kjent med dyra og livet på bondegården. Elevens arbeider samles i en bok som utgjør elevens sluttprodukt.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring