Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Musikk

Komponere melodi 2

Elevene komponerer og produserer et 16-takters musikkstykke med akkorder og melodi basert på enkle musikkteoretiske prinsipper.

Denne oppgaven bygger videre på “Komponere melodi 1”. Elevene komponerer en melodi med utgangspunkt i en valgfri akkordrekke og arrangerer et enkelt bakgrunnskomp bestående av bass, keyboard og trommer. De blir også kjent med akkorder og progresjoner ved hjelp av tallsystemet.
Læringsmål:
  • Eleven skal kunne lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene.
  • Eleven skal kunne komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy
Vanskelighetsgrad: 
  • Noe viderekommen
  • Elever som ligger på et lavere ferdighetsnivå kan benytte seg av to akkorder som basis for melodikomponeringen
  • Man bør ha en viss kjennskap til pianoklaviaturet og hvor de forskjellige tonene befinner seg
Nødvendig utstyr:
  • Siste versjon av GarageBand
  • iPad til hver elev
  • Ørepropper/hodetelefoner til hver elev
Tidsbruk: 90 minutter
Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF og hvordan du laster ned GarageBandprosjektet. (Å kopiere .band filen krever iOS 12)

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tiervenner

Elevene blir kjent med tiervenner. De skal regne, lage film og ta bilder. Arbeidet settes sammen til en bok.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Brøk i flagg

I dette opplegget jobber vi med brøk og flagg.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring