Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Lego bil

I dette tverrfaglige læringsopplegget bygger elevene en bil av LEGO®

I dette tverrfaglige læringsopplegget skal elevene bygge en bil av LEGO® etter gitte kriterier, for deretter å gjennomføre noen målinger med bilene. De skal eksperimentere med bilens utseende for å se hvordan bilens teknologiske design kan få innvirkning på resultatene. De vil stille hypoteser og måtte vurdere resultater.
Læringsmål:
  • Jeg kan samarbeide med andre elever om å bygge en LEGO® bil etter gitte kriterier
  • Jeg vet hva som gjør at en bil beveger seg, og kan forklare ord og uttrykk som handler om dette
  • Jeg kan foreta nøyaktige målinger
  • Jeg kan vurdere resultatene ut fra bilens design
Vanskelighetsgrad: Opplegget passer alle. Tidsbruk: 2-3 timer
Grunnleggende ferdigheter: Regning, Digitale, Muntlig, Skriftlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sortering

Elevene observerer, sorterer og gjør forsøk. De lager bok med tekst og bilder.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring