Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Mobilbruk til besvær

Elevene utforsker positive og negative sider ved mobilbruk.

I dette læringsopplegget skal elevene utforske positive og negative sider ved mobilbruk, herunder påvirkning på sosiale relasjoner. De skal undersøke og diskutere tidsbruk på mobil, konsentrasjonsvansker, språk- og skrivetrening og annet viktig knyttet til temaet. De skal diskutere og undre seg i ulike læringsaktiviteter før de skriver et debattinnlegg.
Læringsmål:
  • Jeg kan beskrive og forklare betydningen mobiltelefonen har for meg.
  • Jeg kan beskrive og forklare positive og negative sider ved mobilbruk.
  • Jeg kan gjennomføre en undersøkelse om mobilbruk og forklare funn.
Vanskelighetsgrad/forutsetninger:
  • Opplegget passer for alle på ungdomstrinnet.
  • Elevene bør ha noe kjennskap til Forms som læringsverktøy
Tidsbruk: 6-8 klokketimer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige  
 

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tiervenner

Elevene blir kjent med tiervenner. De skal regne, lage film og ta bilder. Arbeidet settes sammen til en bok.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sommer

Elevene opplever og dokumenterer hva som skjer om sommeren gjennom å ta bilder, skrive tekst og lage film.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring