Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Plantemangfold

Elevene utforsker og beskriver de ulike stadiene av frøspiring, og de ulike delene av en plante og deres funksjoner.

Hva skjer med et frø fra det blir plantet til det blir en fullt utvokst plante? Og hva heter egentlig alle plantedelene? Utfordre elevene til å utforske og lage en sammensatt tekst hvor de viser og beskriver de ulike stadiene av frøspiring, samt de ulike delene av en plante og de ulike funksjonene disse har.
Læringsmål:
  • Jeg kan navngi de ulike delene til en plante, og forklare egenskapene deres.
  • Jeg kan forklare hva et frø trenger for å spire, og om de ulike stadiene i spireprosessen.
  • Jeg kan innhente relevant informasjon fra ulike kilder om et gitt tema.
  • Jeg kan bruke digitale verktøy på en relevant måte for å lage en sammensatt tekst.
  • Jeg kan samarbeide med andre, samt jobbe med individuelle oppgaver.
Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget passer for alle, og egner seg for både samarbeid og individuelt arbeid.
  • Opplegget forutsetter at lærer og elever har aktivert noe forkunnskap og gjerne startet med felles samtale om temaet, samt om hva en sammensatt tekst er. Her er det fint om lærer viser til gode eksempler.
  • De som ønsker å tegne, må ha tilgang til materiell for dette.
Tidsbruk: 2-3 timer Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vinteren

Elevene blir kjent med årstiden vinter. De lager bok med tekst, bilder og film.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Livet på bondegården

Elevene blir kjent med dyra og livet på bondegården. Elevens arbeider samles i en bok som utgjør elevens sluttprodukt.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring