Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Religion som kilde til konflikt og fred

Elevene undersøker og drøfter religioners rolle i både konflikt og fred.

Gjennom verdenshistorien ser vi en rekke voldelige konflikter hvor religion spiller en mer eller mindre viktig rolle, og det er like aktuelt i dag. Konflikter oppstår mellom ulike religioner og/eller mellom trosretninger innen samme religion. Religiøs tro kan være en kilde til konflikt. Det er også mulig å tenke seg at religiøs tro kan være en motivasjon for respekt, toleranse og ønske om fred. Dette er utgangspunktet for skaping og undring i dette læringsopplegget.
Læringsmål:
  • Jeg kan forklare religionens forhold til konflikt, fred og forsoning for minst en av de fem verdensreligionene.
  • Jeg kan beskrive en aktuell internasjonal konflikt, og forklare hvilken rolle religion spiller i den konflikten.
Vanskelighetsgrad/forutsetninger:
  • Opplegget passer for alle på ungdomstrinnet, men særlig for de eldre elevene.
  • Opplegget forutsetter at elevene har jobbet en del grunnleggende med de ulike religionene og hva som kjennetegner disse.
  • Opplegget forutsetter at elevene kjenner til noen årsaker til og virkninger av en eller flere internasjonale konflikter.
Tidsbruk: 6-8 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige  
 

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Skaperverksted og spill

Samskaping med skaperverksted og spill.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring