Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Koding 1-7

Run Marco

Marco eller Sophia er på en reise rundt i verden. Elevene koder dem til å bevege seg gjennom ulike vanskeligheter.

I dette læringsopplegget skal vi følge Marco eller Sophia på en reise rundt i verden. Marco og Sophia skal kodes til å bevege seg gjennom ulike vanskeligheter ved hjelp av koding. Gennom kodeaktivitetene skal elevene få kjennskap til enkel bruk av kommandoer og algoritmer, men også bli inspirert til å skrive en fortelling om Marco og Sophia, og deres reise til ukjente steder.
Læringsmål:
  • Jeg har lært nye ord og begreper knyttet til koding, og brukt dem sammen med læringspartner for å løse oppgaver.
  • Jeg har skrevet en fortelling om Marco og Sophia som inneholder innledning, hoveddel og avslutning.
  • Jeg har laget en ordbank med nye ord og forklart dem.
  • Jeg har laget illustrasjoner til teksten min.
  • Jeg har tatt skjermdump av Marco og Sophia og brukt dem i illustrasjonene mine.
  • Jeg kan lede noen ved hjelp av enkle kommandoer og matematiske uttrykk.
  • Jeg kan lese av koordinatsystem.
Vanskelighetsgrad: 3. - 4.trinn Opplegget passer alle.
Tidsbruk: 4-6 timer
Grunnleggende ferdigheter: regning, lesing, muntlig, digitale, skriftlige Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Brøk i flagg

I dette opplegget jobber vi med brøk og flagg.

Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Snømann

I dette opplegget lager elevene snømenn og måler snøsmelting.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring