Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Sannsynlighet

Elevene arbeider med sannsynlighet. De spiller bingo, lager matriser og beregner.

Mange mennesker bruker mange penger på spill preget av tilfeldigheter og sannsynligheter. På store casino Las Vegas og Monaco bruker mennesker store penger på å kaste terninger. Noen vinner andre taper. I Norge er det mange som bruker penger på tipping eller Flax-lodd. Er det bare flaks, eller handler det også litt om dyktighet? Kan man begrense tapet og forutsi noen resultater?
Læringsmål:
  • Jeg kan beregne sannsynligheten for enkle terningsspill.
  • Jeg kan vurdere muligheten for å vinne i enkle og litt mer kompliserte spill.
  • Jeg kan samtale om de økonomiske mulighetene og konsekvensene i enkelte populære pengespill.
Vanskelighetsgrad: Opplegget passer for alle. Tidsbruk: 2 timer Utstyr: terninger
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Farger

Elevene jobber med farger og mønster.

Læringsopplegg Koding 1-7

Koding 1-7

Problemløsning med koding og programmering.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring