Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Selvkjørende biler

Elevene undersøker, drøfter og reflekterer over temaet selvkjørende biler.

Selvkjørende biler er kanskje noe av det mest spennende innen samferdsel i årene som kommer. Disse bilene er fulle av spennende teknologi. Elevene gjør ulike aktiviteter og besøker ulike nettressurser. De bearbeider, samler og drøfter ord og begreper, både på engelsk og norsk. Til slutt jobber klasse med etisk refleksjon. Hver elev samler sitt materiale i ett dokument.
Læringsmål:
  • Jeg vet hvordan en selvkjørende bil fungerer
  • Jeg har vurdert de etiske sidene ved selvkjørende biler
  • Jeg har reflektert over mine valg i situasjoner som involverer biler og mennesker
Vanskelighetsgrad: Opplegget passer for alle Tidsbruk: 2-3 timer
Grunnleggende ferdigheter: Lesing, Skriving, Muntlig, Digitale

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Familie

Elevene arbeider med temaet familien. De lager bok med tankekart, tekst og bilder.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring