Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Skattejakten

Vi jobber bl.a. med med adjektiv og ulike dialekter, og vi skriver fortelling.

Ship o' hoi! Gjør deg klar til å reise på tokt. I dette læringsopplegget blir elevene kjent med ordklassen adjektiv og ulike dialekter, de skriver fortelling og arbeider med koordinatsystemet.
Læringsmål:
  • Jeg kan beskrive ordklassen adjektiv og bruke adjektiv i egne tekster.
  • Jeg kan lytte til ulike talemål (dialekter) og sammenligne med eget
  • Jeg kan gi eksempler på at ord kan ha ulik uttale eller betydning i ulike talemål
  • Jeg kan planlegge og skrive tekster med innledning, hoveddel og avslutning
  • Jeg kan lese av, plassere og beskrive posisjoner i et rutenett
Vanskelighetsgrad: Opplegget passer alle.
Utstyr: Tegneark, ruteark, fargeblyanter, terninger
Tidsbruk: 8-9 timer
Grunnleggende ferdigheter: Regning, Digitale, Muntlig, Skriftlige, Lesing Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vinteren

Elevene blir kjent med årstiden vinter. De lager bok med tekst, bilder og film.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring