Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Slukt av Snap

Elevene diskuterer med hverandre og de jobber med NRK sin tekst om Snap.

Dagens ungdommer (og noen voksne) er fullstendig avhengige av Snapchat. Og spesielt det siste året, etter at man oppdaget det lille tallet bak navnet til vennene, som forteller hvor mange sammenhengende dager man har sendt Snap til hverandre. I dette opplegget diskuterer elevene med hverandre, de jobber med NRK sin tekst om Snap, og de reflekterer over dette med avhengighet.
Læringsmål:
  • Jeg kan delta i en diskusjon og begrunne egne meninger.
  • Jeg kan forstå forskjellen på saklig og usaklig argumentasjon/begrunnelse.
  • Jeg kan lese og forstå innholdet i en sammensatt tekst.
  • Jeg kan vurdere innholdet i forhold til min egen hverdag.
  • Jeg kan vurdere og sammenligne min egen hverdag mot personene i teksten.
  • Jeg kan reflektere over situasjonen til både elevene i teksten og meg selv.
Vanskelighetsgrad: Opplegget passer for alle. Læringsopplegget er tilpasset ungdomstrinnet, men kan kjøres på lavere trinn. Tidsbruk: 90 minutter

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Bildebokas magi

Elevene arbeider med bildebøker, skriver egne fortellinger, lager et fotogalleri og egne bildebøker.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Farger

Elevene jobber med farger og mønster.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring