Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Slukt av Snap

Elevene diskuterer med hverandre og de jobber med NRK sin tekst om Snap.

Dagens ungdommer (og noen voksne) er fullstendig avhengige av Snapchat. Og spesielt det siste året, etter at man oppdaget det lille tallet bak navnet til vennene, som forteller hvor mange sammenhengende dager man har sendt Snap til hverandre. I dette opplegget diskuterer elevene med hverandre, de jobber med NRK sin tekst om Snap, og de reflekterer over dette med avhengighet.
Læringsmål:
  • Jeg kan delta i en diskusjon og begrunne egne meninger.
  • Jeg kan forstå forskjellen på saklig og usaklig argumentasjon/begrunnelse.
  • Jeg kan lese og forstå innholdet i en sammensatt tekst.
  • Jeg kan vurdere innholdet i forhold til min egen hverdag.
  • Jeg kan vurdere og sammenligne min egen hverdag mot personene i teksten.
  • Jeg kan reflektere over situasjonen til både elevene i teksten og meg selv.
Vanskelighetsgrad: Opplegget passer for alle. Læringsopplegget er tilpasset ungdomstrinnet, men kan kjøres på lavere trinn. Tidsbruk: 90 minutter

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tiervenner

Elevene blir kjent med tiervenner. De skal regne, lage film og ta bilder. Arbeidet settes sammen til en bok.  

Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Skaperverksted og spill

Samskaping med skaperverksted og spill.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring