Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Koding 1-7

Støyalarm

 Eleven lager en maskin som måler støynivå i klasserommet. Krever tilleggsutstyr til Micro:bit.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

I dette opplegget skal vi lage en maskin som måler støynivå i klasserommet og gir tilbakemelding på hva som er forsvarlig og ikke gjennom tekst på en skjerm og gjennom farger på LED-pærer. Aktivitetene kan kjøres hver for seg for å ble kjent med de ulike komponentene, eller man kan gjøre de etter hverandre og sette de sammen i siste aktivitet.

Kompetansemål:
  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer (Matte 4. trinn)
  • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon (Naturfag 7. trinn)
  • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering (Matte 8.trinn)
Utstyr:  Micro:bit og Smart home kit fra Elecfreaks  Tidsbruk:      

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring