Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Talljakt i Scratch

I dette undervisningsopplegget skal elevene kode matematiske maskiner som løser avanserte matematiske problemer.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

I dette undervisningsopplegget skal elevene kode matematiske maskiner som løser avanserte matematiske problemer. Mange av problemene ville vi brukt lang tid på å løse dersom vi skulle regnet dem i hodet, på papir eller kalkulator. Men ved hjelp av operatorer, løkker, variabler og tester skal vi løse dem i Scratch.

Læringsmål matematikk:
  • finne riktige løsninger i matematiske utfordringer

  • finne mønsteret i ulike tallrekker

  • kunne regne seg fram til neste tall i tallrekker

  • finne formelen til en tallrekke og finne tallet n

Læringsmål norsk:

  • lese om de første datamaskinene og de første programmererne
  • lage en kort informasjonsfilm om de første programmererne

Læringsmål koding:

  • lage algoritmer som kan finne fram til svar på matematiske utfordringer

  • lage algoritmer som kan finne neste og tallet n i tallrekker

  • bruke variabler, løkker, tester og operatorer for å lage funksjonelle og effektive algoritmer

Forkunnskaper: Krever grunnleggende kunnskaper i Scratch. Opplegget Enkel matematikk i Scratch bør være gjennomført.
Tidsbruk: 3 - 4 timer
Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Geometriske figurer

Elevene blir kjent med geometriske figurer. De lager bok med bilder, tankekart, tegninger og film.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring