Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Tallmønstre i Scratch

Elevene skal i dette opplegget innom trekanttall, kvadrattall og Fibonaccis tallrekke.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

Noen tallrekker er veldig lette å finne systemet i, mens andre krever langt mer arbeid. Når vi har funnet systemet klarer vi stort sett å finne det neste tallet. Det vanskeligste med tallrekker er å lage en formel som gjør at vi kan finne det tiende eller hundrede tallet. Det er ikke alltid like lett. Igjen kan Scratch være til god hjelp. Vi skal i dette opplegget innom trekanttall, kvadrattall og Fibonaccis tallrekke, og prøve å finne både det neste og et tall langt fram i listen.

Læringsmål matematikk:
  • finne riktige løsninger i matematiske utfordringer

  • finne mønsteret i ulike tallrekker kunne regne seg fram til neste tall i tallrekker

  • bli kjent med noen kjente tallrekker som trekanttall, kvadrattall og Fibonacci

  • finne formelen til en tallrekke og finne tallet n

Læringsmål koding:

  • lage algoritmer som kan finne fram til svar på matematiske utfordringer

  • kunne bruke pseudokoding som et verktøy for god kode

  • lage algoritmer som kan finne neste og tallet n i tallrekker

  • bruke variabler, løkker, tester og operatorer for å lage funksjonelle og effektive algoritmer

Forkunnskaper: Krever grunnleggende kunnskaper i Scratch. Undervisningsoppleggene Talljakt i Scratch og Enkel matematikk i Scratch bør være gjennomført
Tidsbruk: 3 - 4 timer
Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Læringsopplegg Matematikk 1-7

Matematikk 1-7

Undring med matematikk.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring