Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Vann i ulike former

Elevene arbeider med hvordan vann går fra en fase til en annen og hva som kan skje hvis isbreene forsvinner.

Vann er en av de kjemiske forbindelsene vi mennesker oftest er i kontakt med, og der de ulike formene kan opptre og manipuleres på et vanlig kjøkken. I dette undervisningsopplegget skal vi se på hvordan vann går fra en fase til en annen og hvordan vi kan gjenkjenne de ulike fasene. Vi skal også se på hva som kan skje dersom de store isbreene i verden forsvinner. Elevene vil gjennomføre forsøk tre ganger i løpet av læringsopplegget.
Læringsmål:
  • Jeg kan gjøre forsøk med vann i ulike former.
  • Jeg kan forklare ord knyttet til faseoverganger.
  • Jeg kan forklare de ulike faseovergangene (begge veier).
  • Jeg kan forklare faseoverganger fra fast stoff via væske til gass.
  • Jeg kan foreta målinger og registrere dem i regneark og framstille dem ved hjelp av diagrammer.
  • Jeg kan forklare hva som skjer om Nordpolen og/eller Sydpolen smelter og hvilke konsekvenser det får.
Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget passer til alle
Utstyr: isbiter, isklumper (vann i små poser som fryses), beger som tåler varme, gassbrenner eller varmeplate, termometer, salt, vann Tidsbruk: 5-6 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, regning, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Bildebokas magi

Elevene arbeider med bildebøker, skriver egne fortellinger, lager et fotogalleri og egne bildebøker.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tryllehatten

Elevene arbeider med språket. De lager trylleformler, skriver fortelling og ønsker seg ting fra en 'tryllehatt'.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring