Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Vannressurser og bærekraft

Elevene lærer om betydningen av vann for livet på jorda, og hva dette har med bærekraftig utvikling å gjøre.

FN tror vannmangel vil bli ett av dette århundrets største problemer. I dette læringsopplegget skal elevene lære om betydningen av vann for livet på jorda, og hva dette har med bærekraftig utvikling å gjøre. De skal klare å beskrive hvorfor vann er blitt et knapphetsgode stadig flere steder. Hva gjør dette med  maktforhold i og mellom land? Hvorfor er vann i dag en stadig viktigere kilde til konflikt og krig? Hva kan elevene selv gjøre for å sette problemet på dagsorden?
Læringsmål:
  • Jeg kan forklare betydningen av vann for livet på jorda.
  • Jeg kan forklare hvorfor vann kan være et knapphetsgode, og følgene av dette.
  • Jeg kan beskrive sammenhengen mellom vann som ressurs og bærekraftig utvikling.
Vanskelighetsgrad: 
  • Opplegget passer for alle på ungdomstrinnet.
  • Opplegget forutsetter at lærer og elever har aktivert noe forkunnskap om bærekraftig utvikling, slik at elevene har en forståelse av begrepet.
Tidsbruk: 
  • 6-8 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige   Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vennskap

Elevene jobber med temaet vennskap. De samarbeider og reflekterer.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sortering

Elevene observerer, sorterer og gjør forsøk. De lager bok med tekst og bilder.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring