Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 8. – 10. Trinn

Verdivalg

Elevene jobber med noen viktige spørsmål innenfor livsmestring: Hva er verdier? Hva er verdivalg?

I dette læringsopplegget skal elevene reflektere rundt de store spørsmål og temaer. Gjennom varierte læringsaktiviteter skal elevene jobbe med noen viktige spørsmål innenfor livsmestring: Hva er verdier? Hva er verdivalg? Finnes det gode og dårlige verdier, og gode og dårlige verdivalg? Og hva gir mening i livet?
Læringsmål:
  • Jeg kan gjøre rede for hva verdier er.
  • Jeg kan forklare hva verdibaserte valg handler om.
Vanskelighetsgrad/forutsetninger:
  • Opplegget passer for alle på ungdomstrinnet.
  • Elevene bør ha noe kjennskap til Forms som læringsverktøy
Tidsbruk: 6-8 klokketimer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige  
 

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Familie

Elevene arbeider med temaet familien. De lager bok med tankekart, tekst og bilder.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring