Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Det kommer på tale!

I dette læringsopplegget skal elevene jobbe med å observere, reflektere over og analysere forskjeller mellom norske dialekter.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

I dette læringsopplegget skal elevene jobbe med å observere, reflektere over og analysere forskjeller mellom norske dialekter. De skal ta utgangspunkt i sin egen dialekt og sammenligne den med andre dialekter og, hvis mulig, også med hvordan egen dialekt har endret seg siden foreldre- og besteforeldregenerasjonen. I tillegg skal de undersøke forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk.

Læringsmål:
  • Jeg kan sammenligne utvalgte dialekter, og forklare noen forskjeller mellom dialektene.

  • Jeg kan beskrive og forklare noen forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk.

Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget forutsetter at elevene har fått aktivert førkunnskaper tilpasset trinnet om dialekter, talemål, målmerker og forskjeller på muntlig og skriftlig språk.
Tidsbruk: 4 - 6 timer Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.

Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Brøk i flagg

I dette opplegget jobber vi med brøk og flagg.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sommer

Elevene opplever og dokumenterer hva som skjer om sommeren gjennom å ta bilder, skrive tekst og lage film.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring