Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Det kommer på tale!

I dette læringsopplegget skal elevene jobbe med å observere, reflektere over og analysere forskjeller mellom norske dialekter.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

I dette læringsopplegget skal elevene jobbe med å observere, reflektere over og analysere forskjeller mellom norske dialekter. De skal ta utgangspunkt i sin egen dialekt og sammenligne den med andre dialekter og, hvis mulig, også med hvordan egen dialekt har endret seg siden foreldre- og besteforeldregenerasjonen. I tillegg skal de undersøke forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk.

Læringsmål:
  • Jeg kan sammenligne utvalgte dialekter, og forklare noen forskjeller mellom dialektene.

  • Jeg kan beskrive og forklare noen forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk.

Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget forutsetter at elevene har fått aktivert førkunnskaper tilpasset trinnet om dialekter, talemål, målmerker og forskjeller på muntlig og skriftlig språk.
Tidsbruk: 4 - 6 timer Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Skaperverksted og spill

Samskaping med skaperverksted og spill.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring