Gå til innholdet
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg

Skaperverksted og spill

Abonnementet gir din skole fri bruksrett til alle opplegg innen skaperverksted og spill.

3900,-
Kjøp

Skaperverksted er en spennende nyvinning på full fart framover. Mange skoler kjøper 3D printere og er litt usikre på hvordan de skal brukes. På Whyzo finner du gode og gjennomførbare læringsopplegg.

Læring basert på spill er en liten kategori i skolen som vil vokse i årene framover. Foreløpig finner du en innovativ serie  om det tverrfaglige temaet livsmestring. Her kan din skole gjøre seg erfaringer med spill som tverrfaglig arbeidsform.

Superabonnement inkluderer alle abonnementer og gir mest verdi for pengene.

Produkter som inngår i abonnementet

Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Snøkrystaller

I dette læringsopplegget ser elevene på hvorfor snøkrystaller alltid er sekskantet. De designer og 3D printer snøkrystaller.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Filter for å rense skittent vann

Vann renses ved bruk av ulike filtreringstekninger. Elevene skal designe og lage et vannfilter som de 3D-printer.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Navneskilt

Elevene lager sitt eget navneskilt. Kanskje skal navneskiltet ligge, stå eller være skråstilt.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Såpeboblestav

Elevene designer en personlig såpeboblestav til 3D print. Den kan ha form som en katt, en trekant, en blomst.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Personlige knapper

Elevene skal lage knapper som de kan sy på egne klær, enten som de har kjøpt andre steder eller lagd selv.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Kreativ med film

Elevene bruker spillet som inspirasjon til kreativ tekstproduksjon, og som “filmstudio” for å produsere digitale fortellinger.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Familier

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer rundt egne og andres forestillinger om familie, sosiale roller og kjønnsroller.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Forbruk

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som å holde budsjetter, betale regninger, og det å ha kontroll på eget forbruk.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Jobb og skole

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som fritid, selvrealisering, karriere og yrkesvalg.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Folkehelse og livsmestring

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som sosiale behov, utøve selvregulering, og viktigheten av utdannelse.
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

Broer

Elevene skal planlegge, bygge, teste og presentere hver sin bro. Hvilken bro tåler mest? Hvorfor gjør den det?
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

SLIM

Elevene lager slim. De får en repetisjon av måleenheter, eksperimentere med ulike ingredienser og lager video.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2018