Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Følelser

I dette undervisningsopplegget skal elevene reflektere over hva som får dem til å føle seg f.eks glad, sint, trist eller redd.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

Alle har erfaringer med følelser. Følelser oppstår i kroppen og alle kan relatere til egne opplevelser som har skapt følelser. I dette læringsopplegget skal elevene reflektere over hva som får dem til å føle seg f.eks glad, sint, trist eller redd. Opplegget innbyr til samtale og diskusjon både i stor gruppe og med læringspartner i liten gruppe. Vi øver på å sette ord på egne erfaringer og å utvikle språk.  Opplegget har en tverrfaglig tilnærming og berører særlig temaene kropp og livsmestring.

Læringsmål:
  • I dette opplegget har vi hentet kompetansemål fra Fagfornyelsen for Samfunnsfag og KRLE
  • I tillegg berøres kompetansemål fra naturfag i LK06
Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget passer for alle.
Tidsbruk: Ca 3t dersom du skal få tid til å dele elevarbeider i de ulike aktivitetene.
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digital og muntlig

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring