Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg Skaperverksted og spill

The Sims – Folkehelse og livsmestring

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som sosiale behov, utøve selvregulering, og viktigheten av utdannelse.

Elevene spiller, diskuterer og reflekterer over temaer som sosiale behov, utøve selvregulering, og viktigheten av utdannelse. Ved å bruke situasjonene og hendelsene i spillet som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon, belyses temaer og problemstillinger på en måte som engasjerer elevene, men som også lar elevene gå i dialog med en "rik tekst" som gir dem tilbakemelding på deres handlinger. Mye av læringsutbyttet ligger i diskusjonene elevene gjør underveis.
Læringsmål:
  • Jeg vet hva selvregulering er, og hvorfor dette er viktig
  • Jeg vet hva hvorfor det er viktig å gå på skole, og hvorfor det er viktig å få seg en utdannelse
  • Jeg vet hva sosiale behov er, og hvordan dette henger sammen med folkehelse og livsmestring.
Vanskelighetsgrad/forutsetninger:
  • Dette opplegget forutsetter at man allerede har gjennomført Opplegg 1 “Familie”. Alternativt må man beregne 60-90 minutter ytterligere tid for at elevene skal få satt seg inn i grunnleggende spillmekanikker i The Sims 4.
Utstyr: Datamaskiner med The Sims 4 installert (1 utgave av spillet per 2-3 elever som skal bruke det samtidig). Tidsbruk: 3-10 klokketimer, avhengig av hvilke aktiviteter læreren velger å inkludere.
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige  
 

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring