Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Hvor i verden?

Elevene arbeider med å plassere verdensdeler og verdenshav på kart.

Hvor i verden? I dette læringsopplegget arbeider elevene med å plassere verdensdeler og verdenshav på kart. De blir kjent med ulike landskapsformer og lager presentasjoner.
Læringsmål:
  • Jeg kan sette navn på verdenshavene på kart.
  • Jeg kan bruke geografiske benevnelser for å beskrive plasseringen av verdenshav og verdensdeler.
  • Jeg kan finne igjen store skoger, fjellkjeder, ørkener, elver og innsjøer på kart.
  • Jeg kan beskrive landskapet rundt nærmiljøet.
  • Jeg kan gi eksempler på ulike landformer og beskrive dem ved hjelp av geografiske benevnelser.
  • Jeg kan sammenligne landformer og landskap i Norge og et annet land.
  • Jeg kan bruke kart til å vise mitt hjemsted.
Vanskelighetsgrad: Opplegget passer for alle.
Tidsbruk: 7 - 8 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige   Tips: Les på FAQ i menyen hvordan du laster ned læringsoppleggene som PDF.

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk og sannsynlighet

Elevene gjennomfører spørreundersøkelse. De lager tabell og diagram.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring