Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Internasjonalt samarbeid

Elevene retter blikket ut av landet og arbeide med Norges rolle som aktør i internasjonalt samarbeid med andre land.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

I dette læringsopplegget skal elevene rette blikket ut av landet og arbeide med Norges rolle som aktør i internasjonalt samarbeid med andre land. Hvorfor eksisterer internasjonale organisasjoner, som for eksempel Forente Nasjoner (FN)? Hvorfor er det viktig å samarbeide på tvers av land? På hvilke områder samarbeider vi? Hva gjør ulike internasjonale organisasjoner? Hvilke typer internasjonale organisasjoner finnes det? Elevene skal gjennomføre en samfunnsfaglig undersøkelse og finne svar på en problemstilling som de velger.

Læringsmål:
  • Jeg forstår hvorfor Norge må samarbeide med andre land, og bruker en konkret internasjonal organisasjon som Norge er en del av for å forklare hvorfor.

  • Jeg kan gjennomføre en samfunnsfaglig undersøkelse hvor jeg lager og undersøker en konkret problemstilling om Norge og internasjonalt samarbeid.

Vanskelighetsgrad:
  • Opplegget passer for alle på mellomtrinnet, men krever aktivering av forkunnskaper om Norge og internasjonalt samarbeid.

Tidsbruk: 4 - 6 timer Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Eventyr

Elevene skriver sitt eget eventyr, og lager illustrasjoner og film til teksten.

Læringsopplegg Koding 1-7

Koding 1-7

Problemløsning med koding og programmering.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring