Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Legobil

Elevene bygger en bil av LEGO® etter gitte kriterier, og gjennomfører noen målinger med bilene.

I dette tverrfaglige læringssopplegget skal elevene bygge en bil av LEGO® etter gitte kriterier, for deretter å gjennomføre noen målinger med bilene. De skal eksperimentere med bilens utseende for å se hvordan bilens teknologiske design kan få innvirkning på resultatene. De vil stille hypoteser og måtte vurdere resultater.
Læringsmål:
  • Jeg kan stille hypoteser, komme med antagelser om resultatet og vurdert resultatet.
  • Jeg kan bygge en Lego-bil, som har blitt brukt til forsøkene.
  • Jeg kan foreta målinger av lengde og tid.
  • Jeg kan regne med fart.
  • Jeg kan registrere data i tabeller i regneark og foreta beregninger av sentrale mål.
Vanskelighetsgrad: 
  • Opplegget passer til alle.
Tidsbruk: Avhenger mye av klassestørrelse, og hvor mange baner som er tilgjengelig. 2-3 timer er nok nødvendig.
Grunnleggende ferdigheter: regning, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Tiervenner

Elevene blir kjent med tiervenner. De skal regne, lage film og ta bilder. Arbeidet settes sammen til en bok.  

Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Snømann

I dette opplegget lager elevene snømenn og måler snøsmelting.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Kroppen

Elevene lærer om kroppen. De lager bok med tekst og bilder.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring