Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Legobil

Elevene bygger en bil av LEGO® etter gitte kriterier, og gjennomfører noen målinger med bilene.

I dette tverrfaglige læringssopplegget skal elevene bygge en bil av LEGO® etter gitte kriterier, for deretter å gjennomføre noen målinger med bilene. De skal eksperimentere med bilens utseende for å se hvordan bilens teknologiske design kan få innvirkning på resultatene. De vil stille hypoteser og måtte vurdere resultater.
Læringsmål:
  • Jeg kan stille hypoteser, komme med antagelser om resultatet og vurdert resultatet.
  • Jeg kan bygge en Lego-bil, som har blitt brukt til forsøkene.
  • Jeg kan foreta målinger av lengde og tid.
  • Jeg kan regne med fart.
  • Jeg kan registrere data i tabeller i regneark og foreta beregninger av sentrale mål.
Vanskelighetsgrad: 
  • Opplegget passer til alle.
Tidsbruk: Avhenger mye av klassestørrelse, og hvor mange baner som er tilgjengelig. 2-3 timer er nok nødvendig.
Grunnleggende ferdigheter: regning, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Regnefortellinger

Elevene jobber med pluss og minus. De lager regnefortellinger.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Høsten

I dette læringsopplegget blir elevene bedre kjent med årstiden høst og de arbeider med høstblader.  

Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Brøk i flagg

I dette opplegget jobber vi med brøk og flagg.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring