Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Maktfordelingsprinsippet

I dette læringsopplegget bearbeides forståelse og refleksjon omkring maktfordelingsprinsippet.

I dette læringsopplegget bearbeides forståelse og refleksjon omkring maktfordelingsprinsippet med ulike elevaktiviteter. Å jobbe med dette prinsippet er grunnleggende for å forstå hvordan et demokrati fungerer i dag. Det er flere abstrakte begreper for elevene å forholde seg til, derfor øves begrepene ved at elevene visualiserer mye samtidig som de bruker språk og taleopptak.
Læringsmål:
  • Jeg kan beskrive og forklare maktfordelingsprinsippet.
Vanskelighetsgrad: 
  • Opplegget forutsetter at lærer og elever har aktivert noe forkunnskap og snakket gjennom vanskelige ord og begreper.
  • Egner seg best for de eldste på mellomtrinnet.
Tidsbruk: 5 - 6 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vi lager kart

Elevene blir kjent med hva et kart er. De skal forklare hva et kart brukes til, og lage egne kart.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring