Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 5. – 7. Trinn

Maktfordelingsprinsippet

I dette læringsopplegget bearbeides forståelse og refleksjon omkring maktfordelingsprinsippet.

I dette læringsopplegget bearbeides forståelse og refleksjon omkring maktfordelingsprinsippet med ulike elevaktiviteter. Å jobbe med dette prinsippet er grunnleggende for å forstå hvordan et demokrati fungerer i dag. Det er flere abstrakte begreper for elevene å forholde seg til, derfor øves begrepene ved at elevene visualiserer mye samtidig som de bruker språk og taleopptak.
Læringsmål:
  • Jeg kan beskrive og forklare maktfordelingsprinsippet.
Vanskelighetsgrad: 
  • Opplegget forutsetter at lærer og elever har aktivert noe forkunnskap og snakket gjennom vanskelige ord og begreper.
  • Egner seg best for de eldste på mellomtrinnet.
Tidsbruk: 5 - 6 timer
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, digitale, muntlige

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Sortering

Elevene observerer, sorterer og gjør forsøk. De lager bok med tekst og bilder.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Kroppen

Elevene lærer om kroppen. De lager bok med tekst og bilder.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Familie

Elevene arbeider med temaet familien. De lager bok med tankekart, tekst og bilder.

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring