Gå til innholdet
Søk
Meny & søk
Logg inn
Læringsopplegg 3. – 4. Trinn

Regnbuer

Vil du prøve å lage egen regnbue? Med dette opplegget kan du finne ut hvorfor og hvordan regnbuer blir til.

Gratis tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn med Whyzo.

Vil du prøve å lage egen regnbue? Med dette opplegget kan du finne ut hvorfor og hvordan regnbuer blir til.

Læringsmål:
  • Jeg kan bruke fargene i regnbuen og forklare hva som skjer med lyset.

  • Jeg kan lage en tabell etter et forsøk.

  • Jeg kan lage en presentasjon om lys og regnbuen.

Vanskelighetsgrad: Opplegget passer for alle og er lett å tilpasse både opp og ned. Vanskelighetsgraden øker ut ifra nøkkelordene/glosene. Tidsbruk: 3-4 timer Materiale: Speil, vann, glass, hvitt ark eller vegg (valgfritt: K&H materiale til toving eller perling).
Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, digitale, muntlige  
 

Omtaler

Gi oss din tilbakemelding

Våre mest populære læringsopplegg

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Vår

Elevene arbeider med hva som skjer om våren. De tar bilder, planter og dokumentere prosessen med bilder, film og tekst.  

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Statistikk

Elevene lager spørreundersøkelser. Arbeidet samles i et Numbers dokument som blir elevens sluttprodukt.

Læringsopplegg 1. – 2. Trinn

Butikk

Elevene blir kjent med kjøp og salg gjennom ulike aktiviteter som butikklek, telling og veksling.  

Hva er Whyzo?

Med Whyzo får lærerne gode lærerveiledninger med utfyllende beskrivelser, ressurser og illustrasjoner. Gjennom skaping og utforsking gjør elevene individuelle læringsreiser. Whyzo er et praksisstøttende læremiddel laget av:

Følg oss idag!

© Whyzo 2020 | Personvernerklæring